Blog Jihlavských listů

Archív: Březen 2017

Existuje vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!

Ján Lauko | Čtvrtek, 23. 3. 2017 v 16:52

Víte o tom, že existuje plán elity nejbohatších a nejmocnějších našeho světa na zredukování lidstva na zlatou miliardu? A víte, jaká má být rasová a národnostní skladba této miliardy, která má sloužit elitě? Víte o tom, že její největší část mají tvořit především národy západního světa, přičemž mnohé slovanské národy mají být zcela vyhlazeny? Nebo z nich má být ponechán pouze nepatrný zlomek, určený k zajišťování základní obslužnosti území, které původně osídlovaly.

Pokud nevěříte, zadejte si do internetového vyhledávače název: „Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů“. Jde o mimořádně zajímavý dokument, jehož charakter dokonale vystihuje tato malá ukázka:

„Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobodu. No tehdy se dostane do úplné závislosti od nás. “

„V této válce hlupáků budou slovanští hlupáci oslabovat sebe, ale posilovat nás, organizátory vzájemných válek, přičemž v krvavých událostech nebudeme přímo účinkovat.“

Takové jsou tedy zákulisní praktiky elity západního světa, přičemž nadřazenost západu je již i dnes jasně patrná každému, kdo ji vnímat chce. Přesvědčivým důkazem toho, že jsme pro ně pouze lidmi druhé kategorie je třeba stará známá skutečnost rozdílné kvality potravin, které se ve stejném obalu, ve stejné váze a ve stejné ceně prodávají na západě a na východě Evropy.

Rozdílná je pouze kvalita! Lidem druhé kategorie musí totiž stačit i druhořadá! I odpad!

A to ani nemluvě o národech Afriky, či jiných méně rozvinutých zemích, jejichž obyvatelstvo je těmito nadlidmi považováno za bytosti třetí kategorie. Celkem otevřeně o nich totiž říkají, jako o třetím světě. Takto pěkně to mají všechno rozdělené.

Zmíněná, plánovaná cesta k našemu zotročení, ale i k zotročení jiných národů má však své fáze. První fází je zotročení ekonomické, které je  víceméně realitou.

Druhou fází je zotročení mentální a třetí zotročení totální, s možností libovolného rozhodování o životě a smrti a o bytí a nebytí.

V současnosti se v plném proudu pracuje na zotročení mentálním, jehož podstatu dokonale vystihl již Goethe slovy: „Není většího otroka jako ten, který si ve svém zotročení myslí, že je svobodný.“

Tyto Goethova slova se ve své zvrácené podobě staly hlavním principem mentálního podmanění si slovanských národů střední Evropy, ale samozřejmě nejen jich. Jeho podstata spočívá v tom, že loupežník, škůdce a podvodník vystupuje navenek jako zastánce lidských práv a demokracie. Jako nositel prosperity a světlé budoucnosti lidstva.

Pod maskou podobných, krásných ideálů a za aktivní spolupráce západu poplatných, jidášských médií je mezi jednotlivými národy cíleně vytvářen a udržován takovýto klamný obraz. Jsou jim zároveň neustále mediálně podsouvány správné myšlenky, správné názory, správný životní styl i správné hodnoty.

Je až neuvěřitelné, jak snadno jsme podlehli a stále podléháme tomuto vymývání mozků. Je až neuvěřitelné, jak snadno jsme se zřekli našeho původního, hodnotného a zdravého, a přijali jsme to povrchní, prázdné a nezdravé, co hodnoty pouze předstírá. Je neuvěřitelné, jak bezmyšlenkovitě a nekriticky se mnozí klaní všemu, co k nám přichází ze západu, i samotnému západu, ačkoli ten nás v podstatě nemá za nic.

Jsou mnozí, kteří zrazují vlastní národy čistě pragmaticky, tedy pro peníze. Jsou však také mnozí, kteří tak činí ve své naivitě čistě z vlastního přesvědčení. Z jejich řad pocházejí takzvaní užiteční hlupáci, kteří stojí na straně nepřátel národa, skrývajících se za masku jeho přátel.

A protože oficiální média dávají prostor jedině podobnému, prozápadnímu typu lidí, vypadá všechno úplně jinak, než ve skutečnosti je. Podvodníci, jidáši a jejich služebníci vypadají jako nositelé krásných ideálů a ti, kteří vnímají tuto pokryteckou lež a staví se proti ní jsou označováni za nacionalisty, konspirátory, rusofoby, xenofoby, islamofoby a ještě nevím jaké jiné foby.

A tak velká většina lidí žije v úplně naruby převrácené realitě, ve které je černé mediálně označováno jako bílé a bílé jako černé. Ve které je nepřítel národa označován jako jeho přítel a jeho přítel a zastánce jako jeho nepřítel. Je to skutečně stav, rovnající se absolutnímu mentálnímu vyšinutí, které je ale samozřejmě cílené.

To však, že nás naši takzvaní západní přátelé, byli schopni takovýmto způsobem oklamat je jen naše vina. Vždyť přece již v evangeliích se jasně píše: Dávejte si pozor na všechny, kteří k vám budou přicházet jako beránci, ale ve skutečnosti jsou to draví vlci.

My jsme však ve své slovanské, dobrosrdečné naivitě, ale i ve své povrchnosti myšlení prohlédli toto upozornění a naopak, naši nepřátelé si dali a stále dávají mimořádně záležet na tom, aby vypadali jako beránci. Jsou to však opravdu vlci, kteří chtějí trhat a roztrhat! A pokud se vám zdá toto tvrzení přehnaně radikální, vřele doporučuji studium výše zmíněného Houstonského a Harvardského projektu.

Je již opravdu načase pochopit, co se ve skutečnosti děje pod navenek líbivě prezentovaným povrchem. Je načase přehlédnout realitu našeho rafinovaného mentálního zotročení, které je prováděno tak inteligentně a sofistikovaně, že zotročení, přesně v duchu citovaných Goethova slov žijí v domnění, že jsou svobodní. A ve snaze hájit svou svobodu se přidávají na stranu otrokářů, napomáhajíc tím k vlastnímu zotročení.

Pokud toto lidé nepřehlédnou, budou muset zůstat v otrockém područí a v porobě. Budou muset zůstat pouze levnou pracovní silou a lidmi druhé kategorie, krmenými potravinami druhé kategorie, jejichž mladá generace bude odcházet dělat sluhy západnímu světu. A nakonec budou zotročeni totálně a naprosto, se všemi katastrofálními důsledky, které to sebou přinese.

Zvedněte proto z prachu svou hrdost bratři východní Slované! Zvedněte hlavu a přestaňte se poníženě poklonkovat všemu, co k vám přichází ze západu. A ačkoli je tam mnoho dobrého, i vy máte co nabídnout. Nejste totiž o nic horší, než oni.

Neboť i přesto, že jste tak nepochopitelně snadno propadli zvenčí přicházející nízkosti a balastu, ve vašem nitru a ve vaší duši se přece jen ještě skrývají vysoké hodnoty. Hodnoty ducha a pravé slovanské dobrosrdečnosti. Hodnoty dobra, mravnosti, lidskosti a skromnosti. Jsou tam, v hloubce vašich duší, jenom překryty dnešním konzumním balastem. Dejte jim v sobě vyrůst a rozkvést. Nechte je přerůst do svého každodenního života.

Buďte sví a autentičtí! Staňte se velkými velikostí své vlastní, slovanské podstaty a ne tím, že se budete snažit napodobovat velikost jiných, která pro vás i tak navždy zůstane vnitřně cizí.

Neboť čas Slovanů právě přichází, zatímco čas národů západu pomalu končí. Žel, z podvědomého vnímání této skutečnosti vzniká v mnoha z nich nepřejícnost a nenávist, která způsobuje, že jsou úmyslně házeny klacky pod nohy těm, kteří mají převzít štafetu dalšího vývoje civilizace. A to jsou Slované!

Staňme se proto co nejrychleji vnitřně i navenek hodnými toho, co se k nám jako nějaké určení přibližuje směrem z budoucnosti. Neboť čím tmavší je temnota noci současného úpadku ducha a všech vyšších a ušlechtilejších hodnot, tím blíže je svítání! A my bratři nedopusťme, aby nás toto nadcházející svítání zastihlo duchovně, morálně a mravně nepřipravené.

Neboť našimi největšími nepřáteli nejsou naši nepřátelé, skrývající se za masku přátel, ale především naše vlastní nectnosti. Náš vlastní, fatální nedostatek hrdosti, se kterým se poníženě skláníme před těmi, kteří toho nejsou vůbec hodni. Před těmi, kteří nás tím více nemají za nic, čím více se před nimi skláníme.

„VLK v rouše beránčím“

Zdeněk Gryc | Neděle, 19. 3. 2017 v 21:04

PŘÍBĚH PhDr. Miloslava kardinála Vlka
(17. května 1932 Líšnice u Milevska − 18. března 2017 [1] Praha )
JE AKTUALITOU, KTEROU PIETNĚ CTÍ CELÝ NÁROD.
PŘÍBĚH SE ZCELA VYMYKÁ ZAŽITÉMU AFORISMU
O VLKU V ROUŠE BERÁNČÍM.

Příběh je živým dokladem působení církevních osobností na morálku národa.
Příběh kardinálů Tomáška i Vlka by měl znát každý občan. Týká se to zejména mládeže, která nezažila obě totality.

Vlci v rouše beránčím však existují!

Manipulativní lidé jsou všude mezi námi a mají dva cíle:
zvítězit a vypadat u toho dobře.
Jejich oběti si často nejsou téměř vědomy, co se vlastně děje. Nebuďme už jenom ovládanými ovcemi. Mlčet k invektivám na církev, které se snaží podvodně pluralisovat, považují za souhlas.
Naučme se odhalovat vlky, zejména ty kteří vyjí anonymně a třeba i podvojně:
————————————–
Hyenismus.
Rušit klid mrtvých, aby se „tým odborníků“ dohadoval – „je to hnát Toufara nebo není to hnát Toufara“, z toho se dělá špatně. A za každou cenu vyrábět svaté, to je nezlobte se skutečně v dnešní době směšné. Jaký mu přisoudí zázrak, bez něj to bohužel dost dobře nejde. Snad ten pohyblivý křížek? Ať už to bylo dílo faráře, snaživce estébáčka, či davová psychóza, připadá mi to poněkud slabé. Nikdo nepochybuje o tom, že Toufarova smrt byla důsledkem krutého totalitního režimu, ale hrabat se v kostech mrtvých je neúcta podobná tomu, jako když otylý Duka nosí o pouti údajnou lebku svatého Václava. Maškaráda.
čtenář | 2015-06-16 09:38:19 | Reagovat

Copak černoprdeláči, ti spojovali s každým, s komouši a teď by se spojili třeba s ďáblem,
jen aby byli ve vládě.
čtenář | 2016-11-22 19:14:08 | Reagovat

Argumenty nejsou potřeba.
Tato strana tím, jak se předvádí, je vyrábí sama. Stačí, jak se přisává ke každému režimu. A jestli uctívá Ježíše nebo Allaha, je jí docela jedno. Účel světí prostředky.
pozorovatel | 2017-03-17 09:23:24 | Reagovat
——————————————–
Aktuality : 16.03.2017 vyšel v Jihlavských listech článek:
„Lídrem do voleb je poslanec Vít Kaňkovský. “
Cílem anonymních komentářů je vzbudit k církvi nenávist s cílem:

ZAMEZIT RESTITUCE, SEBRAT VZDUCH A KREV CÍRKVI
a tak ji pomalu zničit,
Nejenom církev, ale i šlechta potřebuje pro udržení architektury svých sídel trvalé finanční zdroje.
Pokud bude do jejich architektur nejenom zatékat, tak budou postupně zničeny. Každý objekt potřebuje svého majitele a údržbáře.
PhDr. Hoffmann byl z Jihlavy vyhnán, nejenom pro nesouhlas s okupací.
Už před přepadením v srpnu 68 publikoval na toto téma v Jiskře závažné články a v nich i třeba i nelichotivou žalobu na pracující, poukaz na to, že místo práce na rekonstrukci se pracovníci zamknou a mastí karty.
Snažil se tím oponovat článku pracovníka ONV, že jihlavské památky, včetně Sklípku, by nezaplatil ani americký milionář.
Sklípek je doklad toho co lze zachovat a co nikoli. Byl léta zavřen a opuštěn, byla ale udělána plechová střecha.
Televizní diváci toho hodně viděli, co se stane s kostelem, či zámkem bez údržby.
Dnes už nikdo neuvěří nepochopení a peripetiím, které tehdy provázely snahu o zachování historické podstaty Jihlavy, jejíž součástí je církevní architektura, včetně drobných sochařských artefaktů. Doklady o tom lze nalézt v dobovém tisku. Jeho svědectví je nezastupitelné.
Je mimo rámec tohoto psaní dokazovat, jak tehdejší vedoucí činitelé, převodové páky politiky strany, poničili asanacemi historické jádro Jihlavy včetně Kreclu.
Dokladem tehdejší doby je článek Františka Hoffmanna :
O památkářích a neb o nepravých hromosvodech ze 7. 12. 68 :
“ Zámek v Brtnici je zplundrován, jeho renovace si vyžádá milionové částky“.
Z obdobných případů vyplývá nutnost vrácení církevního majetku do rukou těm pro něž byl budován a kterým má sloužit.
Nejde pouze o českou krajinu, architekturu, koncepci a siluetu města.
Jde také o svědectví doby, ať již v knihovně nebo interiéru, románským freskem počínaje, ohmatanou klikou a vyšlapanými schody konče.
Nelze vypsat všechny důvody pro navrácení dítěte matce.
Církev která, vybudovala tato díla svým rozumem a vkusem má právo se o ně v dalších stoletích starat.
Je to pokladnice nezměrného bohatství, které o sobě vydává svědectví in situ, stejně jako šlechta, která ho shromáždila v zámku.
Musea jsou musea. Zoo je Zoo.
Přirozený a spirituální život v klášteře, je obrovským přínosem pro město či městys, viz. Kamenice u Jihlavy.

To co se stalo s klášterem a jeho artefakty v interiérech v Rajhradu u Brna, bylo podobné jako v Nové Říši u Jihlavy.
To co se stalo v Želivském klášteře s opatem Tajovským.
To co se stalo v Číhošti s farářem Toufarem jsou mementa totality.
Nenechme se zblbnout anonymními žvejky duchů, publikujících dobové sentence už v Jiskře 25. 2. 1975 :
Glorifikaci Stalina
Požadavek na zničení církevního artefaktu, „sochy sv. Jána“.
Volání po „soše Gottwalda“ pro Jihlavu.

To je ideologie totality.
Ideologie a jízdní řád církve je desatero.

Zničení církve by mohlo uvolnit prostor pro jiná duc-hovna, která se cpou do Evropy.
Nacismus a komunismus tu byly. Kritizovat církev je možné. Nedělejme to ale podpásově, anonymně, sprostě a z jedné vody na čisto.

Renčínovo politické ponaučení:
„Člověk nemůže vstoupit dvakrát do stejné řeky, nicméně do stejných sraček není počet vstupů omezen.“
Zdeněk Gryc

Převratný nápad

Aleš Urban | Čtvrtek, 16. 3. 2017 v 13:38

Snížení počtu zastupitelů města je čirý populismus a ten je nebezpečný. Problémy je třeba řešit dialogem a ne tím, že se jednoduše zmenší počet zastupitelů, aby nebylo moc odpůrců. Nejde prosadit plachtu návrhu tak to zúžíme. Počet lidí, kteří jsou proti bude menší. Takovéto radikální řešení, které není přímo z hlavy daného jedince, ale z vrchu nikam nepovede. Zavedené ústavní pořádky mají svůj smysl a mají nás chránit před vznikem novodobé diktatury, která se nejenom celorepublikově formuje. Vládnoucí elity by měly podporovat společnost k dialogu, nevyhýbat se mu. No uvidíme kam to všechno dospěje, a o čem naši zastupitelé za hnutí sní.

Dvojitý políček V4 od EU

Zdeněk Sadecký | Sobota, 11. 3. 2017 v 13:38

Tento týden jsme byli svědky dvou políčků, přesněji facek, které uštědřily evropské orgány státům V4.

První fackou bylo,  když pro zasvěcené očekávatelně, odmítla EK jednat o srovnání kvality potravin mezi „rozvinutými a rozvojovými zeměmi“. Jiným slovy má nám stačit nekvalitní jídlo, voda, drogistické zboží a přitom za ně máme leckdy platit víc než kulturně vyspělý, demokraticky a prouprchlicky naladěný občan 1. kategorie západních zemí. Proč? Protože máme jiné chutě jak se pokouší tvrdit? Kdeže. Proto, že byrokratická a korupcí prolezlá EU zde není pro občany, ale pro banky a nadnárodní korporace. Je zde pro ovládání slabších těmi silnějšími. Jsme malý trh, naši přestavitelé jsou úslužní a měkoučcí (leckdy se napřed i opatrně zeptají co by třeba Angeka chtěla slyšet, že…).Tak se nedivme. Jen nevím, zda si naši přestavitelé, co toto téma správně otevřeli uvědomili, že tím dají občanům asi jiný obrázek o EU a o své pozici než očekávali….

Druhou fackou bylo trvání orgánů EU na Donaldu Tuskovi v čele Evropské rady, přestože jej vysílající země nechtěla a nenominovala jej. Následný krok Polska (zablokování jednání) byl očekávatelný. I když zřejmě dojde k nějaké dohodě, ukazuje to, že se jednota EU drolí, odmaskovává svoji pravou podstatu a začíná její pozvolný rozpad. Tytyty V4 a ostatní, zkuste neposlouchat, pak uvidíte…..

Protože očekávám opět bouřlivé reakce, tak předesílám, že nejsem pro rozpad EU, ale pro její nahrazení zónou volného obchodu a návrat do původní podoby. Tedy do skupiny vzájemně spolupracujících států, které si jsou rovny. Politici a byrokrati EU již jsou natolik vzdálení zájmům obyčejných lidí, že se EU začíná blížit RVHP. Byrokracie zahubí konkurenceschopnost. Podnikatelé, lékaři, živnostníci, ale i ředitelé škol a mnozí další se topí v záplavě zbytečných lejster, povolení, vyhlášek a hlášení a nezbývá jim čas na to, co mají skutečně dělat. Je šílené, že Evropská komise a v podstatě celý byroktratický aparát EU tvoří nové normy ne proto,  že jsou potřeba, ale proto, aby si zachovali svá místa a tedy prokázali, že pracují…… To, že pracují prakticky proti konkurenceschopnosti EU je jim jedno.

Co z těchto facek vyplývá? Pokud se  jako ČR nezačneme hlasitěji ozývat, tak nás budou oškubávat stále víc a víc. I v rámci V4 nemáme rovnocené postavení. Pokud nebudeme mít už konečně někdy hrdou a vůči svým lidem odpovědnou vládu, potom nám patří, že máme třeba srovnatelný telefonní tarif vč. internetu za 600,- Kč měsíčně a Polsko za 120,- Kč. Potom se nedivme ani našim třetinovým mzdám proti západu a to po více jak čtvrtstolení od sametové revoluce. To již různou produktivitou fakt už nelze odůvodňovat. Uvidíme i co dál s V4, možná by se měla inspirovat u Svatopluka a jeho synů……

Kouření

Petr Klukan | Pátek, 10. 3. 2017 v 13:27

Zákaz kouření mnohé vesnické hospodské štve. Nelze se jim divit. Pracují v nějakém druhu podnikání, a to jim teď zákaz kouření hatí. Komu by se to líbilo? Zákaz kouření v hospodách je zavedený v mnoha státech a kouření zdraví jednoznačně neprospívá. Není potom ale lepší zakázat přímo prodej cigaret, než peskovat hospodské? Asi ne, protože by to stejně ničemu nepomohlo. Prohibice v USA ve dvacátých letech minulého století jasně ukázala, kam by to vedlo. K tajným výrobcům, černému trhu a mafii.

Cigareta na rozdíl od alkoholu přitom patřila za první republiky k velké módě. Nebo si vzpomenete na nějaký film s Oldřichem Novým, kde by nebyla cigaretová špička pánským i dámským módním doplňkem?

Hospody na vesnicích bez cigaretového kouře existují, ale spíše ty nové, jako třeba ve Vyskytné nad Jihlavou. U těch dlouhodobě zajetých je zákaz kouření šikanou a házením klacků pod nohy jednomu z mála podnikání, které na vesnicích je.
© 2008 Parola s.r.o.