Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

UMŘÍT V OSMDESÁTI JE SLUŠNOST II.

Zdeněk Gryc | Sobota, 16. 3. 2019 v 0:11

 1. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protektorat-cechy-a-morava-hitler-hacha-benes.A190311_092847_domaci_chtl#utm_content=freshnews&utm_term=hácha
  ————————————————————————
  Pak pokračuji těmito slovy:
  1. Nejsem sám, kdo se nad příběhem Emila Háchy zamýšlí.
  Není to 20, ale 19 let, kdy jsem vložil do JL článek:

„Vánoční zamyšlení 2000″.
Byl jsem JL tehdy vděčný, že mi umožnily publikovat článek s textem jeho Vánočního zamyšlení, vyjadřující hluboký cit prezidenta Háchy, právně vysoce vzdělaného člověka.
Dcera TGM byla napojena za zahraniční odboj.
Dcera Háchy byla napojena za zahraniční odboj.
—————————————————————-
Než něco napíšu, tak bych si měl přečíst, o čem píši ve:

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2000

Koncem roku, v čase vánočním, se sluší zamysliti, ba možno bilancovati.
Sjet si život svůj i svých blízkých otočeným dalekohledem paměti.
A hle, vyvstane v paměti několik postav zlých, ale hlavně těch dobrých, kteří nějakým způsobem zapůsobili na běh života soukromého.
Bývá to někdo z rodiny, nejspíše jeden z rodičů.
Později v nás zanechá vzpomínky, nebo ovlivní naši životní dráhu některý z kantorů.

V profesi už tak černobílé postavy nejsou, ale jistě vzpomeneme na lidi milé, moudré a statečné.
Čím jsme starší, tím je jich více.
Slalom posledního století našich dějin měl hodně peripetií.
Málokdo ví, kdy byl založen Sokol a Skaut, jenž vytvářel osobnosti převážné části našeho odboje.

Kolikrát naše dva -ismy společně zakázaly jejich činnost, čímž potvrdily svoji dějinnou srovnatelnost.

Kolikpak hrdinů bylo perzekvováno, nebo popraveno?
Obávám, se, že se to projevuje i na lhostejnosti politiků k právu a občanů k volbám.

Velice si cením nynějšího presidenta, jehož erudice je také dána –
na rozdíl od politiků – jeho žalářováním v totalitě.
—————————————
Nedávno vyšla kniha Ivany Hutařové Povolání otce president republiky.
Na straně 64 je vánoční projev tzv. sporné osobnosti, presidenta Emila Háchy.
Člověka, jehož humor neodolal pokušení přeložit do češtiny knihu
erome Klapky Jerome Tři muži ve člunu.
Dovolil bych si bez souhlasu autorky ocitovat jeho projev po 61 letech.
———————————————
Vědomí bratrské sounáležitosti,
které jest dnes naším nejmocnějším společným majetkem,
ukládá naší žijící generaci neúprosnou povinnost k celku.
Musíme především míti na mysli stálý svůj závazek k těm bratřím a sestrám, kteří jsou potřební.
Tato povinnost pramení netoliko z národního vědomí, ale i z hnutí citového.
Dáváme i sami sobě velký dar, když zmírňujeme strádání a tíseň našich bratří a sester.
Neznám krásnějšího výroku básnického, než je ten,

že není nic lepšího pro lidskou duši, nežli učiniti, aby smutná duše byla méně smutná.

Míti radost z radosti jiných je jedou z největších lidských radostí.

Vánoce byly odpradávna a zůstanou svátky dětí.
O Vánocích myslíme vřeleji na osud svých maličkých než jindy.
Více než jindy doléhá na nás otázka, co očekává naši přicházející generaci -
bude její život lehčí, nebo těžší nežli život náš?

Jest naší povinností učiniti vše, aby generace přicházející nepocítila v ničem újmu.

Dětem od všeho první sousto, dětem nejbližší místo u našich srdcí!

V tyto dny, kdy zasedá s námi u stolu láska, nechť spínají se naše ruce k modlitbě,
kterou se modlívalo ušlechtilé srdce jednoho z našich národních kněží:

„Neopouštěj, Hospodine, národ ten, jehož krev je krví mou a jehož tlukot srdce
je i mého srdce tlukotem, chraň jej střež a opatruj!“
—————————————————————
Zdeněk Gryc, Jihlavské listy 12. prosince 2000.
—————————————————————
„Málokdo ví, kdy byl založen Sokol a Skaut, jenž vytvářel osobnosti převážné části našeho odboje.“
„Velice si cením nynějšího presidenta, jehož erudice je také dána – na rozdíl od politiků – jeho žalářováním v totalitě“.
Ani dnes, po 15 letech nevidím důvod, proč nezůstat věrný těmto třem ideálům – symbolům demokracie.
Ing. arch. Zdeněk Gryc Jihlava 28. 12. 2015.
——————————————————
Je to důvod, anonymně napsat:
„UMŘÍT V OSMDESÁTI JE SLUŠNOST…“

 1. Jan P. říká:
  Pátek, 15. 3.      2019 v 21:26

Nejsem toho názoru, pane Gryci.
Mám jiný pohled. Já vím,že už dávno nejste žádný kluk,ale…
Šípáci a zesnulý Jaroslav Foglar by vaše názory a postoje(Blogy a komentáře na JL) ve většině rozhodně nesdíleli.V rozepři jste i se skautským slibem a zákonem.

 1. Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 15. 3.      2019 v 23:55

Vystřílel mešitu?

Nenávistné komenáře jsou trestný čin.
Podle sociologa Daniela Prokopa řada lidí radikální činy považuje za normální
a v českém prostředí je běžné spojovat muslimy s teroristy
nebo popisovat uprchlíky a migranty jako invazi.

Příspěvkem nebo komentářem na sociální síti mohou ale lidé spáchat trestný čin.
———————————-
UMŘÍT V OSMDESÁTI JE SLUŠNOST

1. Dvořák říká:
Středa, 13. 3. 2019 v 10:47
Možná se budu opakovat…
…….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák

 

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

UMŘÍT V OSMDESÁTI JE SLUŠNOST

Zdeněk Gryc | Středa, 13. 3. 2019 v 23:45

 1. Dvořák říká:
  Středa, 13. 3. 2019 v 10:47

Možná se budu opakovat…

…….. Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost. ………… Jiří Sovák

 

Průměrný věk dožití Čechů se za rok prodloužil o sedm…

https://novinky.cz/rok-prodlouzil-o-sedm-mesicu-336683

Lidé se v České republice dožívají stále vyššího průměrného věku. Loni stoupl o sedm měsíců. Ženy se v průměru dožívaly téměř 82 let a muži téměř 76 let. Plyne to z ročenky za rok 2014, kterou ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ

 

Rusko:

Důchodová reforma, která zvedá věk odchodu do důchodu, je sice pravděpodobně ekonomicky nezbytná, ale pro obyčejné Rusy nikterak vítaná. Pro muže se věk odchodu do důchodu mění z 60 let na 65 a pro ženy z 55 let na 60. Rusko mělo přitom stejný věk odchodu do důchodu od roku 1928. Návrh byl schválen již v červnu a provázely ho protesty a odpor veřejnosti. Podle iDnes se proti reformě ozvaly odbory. „Při zvýšení penzijního věku na 65 let se 40 procent mužů a 20 procent žen penze nedožije,“ řekl tajemník federace nezávislých odborů Alexandr Šeršukov. Průměrný věk dožití v Rusku je 71,9 let podle dat Světové zdravotnické organizace, přičemž mezi průměry žen a mužů jsou propastné rozdíly. Vzhledem k rozložení jednotlivých etap se reforma dotkne Rusů narozených po roce 1959 a žen narozených po roce 1964, píší Lidové noviny.

 

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

architekt TGM – Joža Plečnik

Zdeněk Gryc | v 10:27

 

Pocta za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – cena Jože Plečnika

 

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena Jože Plečnika se udělovala u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního večera, který připomínal a vyzdvihl význam československé architektury a stavitelství posledních 100 let.

Mezi oceněnými byl Ing. Podzimek a arch. Herzán

PODZIMEK a HEZÁN obě firmy mají společnou tradici:

Podzimek:

Jsme rodinnou stavební firmou se sídlem v Třešti a v Praze. V čele firmy aktuálně stojí již pátá generace rodiny. Stavíme a rekonstruujeme pro Vás již více než 120 let bytové domy, veřejné budovy, průmyslové haly. Jsme držiteli řady prestižních ocenění – Stavební firma roku, Českých 100 nejlepších apod. Rovněž naše stavby pravidelně dosahují skvělých umístění v soutěžích Stavba roku, Stavba Vysočiny, Best od Realty a dalších. Tato ocenění jsou pro nás odměnou, motivací i závazkem.

TRADICE JE NAŠÍM ZÁVAZKEM!

Herzán:

název výstavy: HERZAN: Stavitelský rod v Třebíči
pořadatelé výstavy: Národní Památkový ústav, Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč

termín: 25. ledna – 31. března 2019

místo: Zámek Třebíč.

„Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzáni se postupně etablovali jako tesaři, poté stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Vždy se angažovali ve veřejných spolcích, které se zasluhovaly o utváření obrazu Třebíče. Představitelé posledních generací se výrazně věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení.

Výstava představuje výsledky bezmála pětiletého výzkumu, který od roku 2013 plošně mapoval moderní architekturu Třebíče. Poslední dva roky výzkumu byly zaměřené na vyhodnocování získaných dat.

Při bližším zkoumání se Herzáni ukázali jako významný městotvorný činitel, který v některých případech zásadně formoval obraz Třebíče.

Segment díla Herzánů je možné dohledat v publikaci, která se zabývá osobnostmi z přímé linie rodu Herzánů. Významným spoluřešitelem projektu byl architekt Lubor Herzán, jehož osobní genealogický výzkum rodiny a díla Herzánů se stal nepostradatelnou součástí práce na výstavě s katalogem.

Kritický katalog vznikal jako komplexní dílo, které formou kapitol věnovaných jednotlivým členům rodu popisuje jednu linii stavitelského rodu Herzánů. Katalog uzavírá kapitola o Luboru Herzánovi, který nemalou měrou pomohl s jeho realizací a zasloužil se o rozklíčování existující části archivu firmy Herzán. dřevo do výtvarných předmětů a do předmětů určených k táborákovým aktivitám. K výstavě jsou připraveny edukační aktivity pro školáky a přednášky Lubora Herzána.

Výstava je financována z rozpočtu Národního památkového ústavu, z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) – cíl Moderní architektura 20. století. (text převzat z webových stránek Národního památkového ústavu)“

———————————————–

JE IMPONUJÍCÍ JAK SI HERZÁNOVÉ VÁŽILI SVÉHO DÍLA,

AUTORISOVALI I JEDNOTLIVÉ TRÁMY.

Na velkém transparentu na průčelí zámku je velké foto:

„cechovní vypalovačky se jmémem HERZAN“.

V interiérové vitríně vidíme cechovní kladivo se jménem HERZAN.

Herzánové realizovali nejenom Masarykovu vyhlídku nad Třebíčí,   publikovanou na str. 132, 133 knihy Herzan, která vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR, hlavní organisátor: Národní památkový ústav.

Na stránce 162 jsou publikovány jediné pomníčky RAF realisované za totality.  Je tam také odkaz na dedikaci Františka Faitla  v knize : Vzpomínky na padlé kamarády.

Na stránce 186-198 je publikována noblesní  stavba v zeleni u Medlovského rybníka – zotavovna ROH Medlov. Socha „Živý pramen“ publikovaná na str. 198 a socha sedící dívky na Březinkách, od sochaře Kokrdy, ukazují shodnou snahu o inspiraci výtvarného díla,  mezi Jiřím Herzánem a Zdeňkem Grycem.

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

20 let v NATO – 30 let ve svobodě

Zdeněk Gryc | Pondělí, 11. 3. 2019 v 8:34

20 let v NATO – 30 let ve svobodě

SAMETOVÁ REVOLUCE

stejně jako členství v NATO

je zásluhou především Václava Havla.

Jeho zásluha je uvedena ve třech větách a dvou paragrafech ústavy,

které říkají, že Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.

Země V4 slaví 20 let v NATO: Už to není jen o tancích a letadlech, zdůraznil Babiš ve Varšavě

Premiéři a ministři obrany zemí visegrádské čtyřky oslavili ve Varšavě dvacáté výročí vstupu do Severoatlantické aliance.

Předseda vlády Andrej Babiš  na ceremoniálu zdůraznil přínos Aliance pro českou bezpečnost.

Výzvou do budoucna je podle něj zajištění kybernetické bezpečnosti.

Babiš také varoval před antiamerikanismem.

„Bez Ameriky není obrana Evropy možná,“ řekl.

Všichni předsedové vlád V4 se shodli na tom, že význam NATO neklesá.

„Čas klidu a míru se může rychle změnit,“

prohlásil na úvod oslav polský premiér Mateusz Morawiecki,

který zdůraznil zvláště význam NATO v ochraně před hrozbami z Ruska.

Pellegrini: Nesmíme být snadnou kořistí

Podle předsedy slovenské vlády Petera Pellegriniho neměl a nemá vstup do NATO ani EU pro visegrádské země rozumnou alternativu.

„Kdybychom vystoupili, nestaneme se mostem (mezi Západem a Východem),

ale snadnou kořistí,“

varoval Pellegrini s odkazem na státy, v jejichž zájmu je podle něj

„udržovat nestabilitu“.

Před dvaceti lety, 12. března 1999, vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance (NATO). Předtím bylo Československo součástí Varšavské smlouvy a základní vojenskou službou si musela projít většina mladých mužů.

Připomeňte si historii armády, jak z doby socialismu, tak po roce 1989 a po vstupu do NATO.

Díky NATO mohla česká armáda dospět, říká náčelník jejího generálního štábu

středa, 6. 3. 2019

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

PRÁVĚ DNES

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 7. 3. 2019 v 23:30

Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Osvoboditel

(7. března 1850 Hodonín14. září 1937 Lány),

byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog,

první prezident Československé republiky.

K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka,

obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“,

a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil

a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

7. března v roce 1950 vstoupil profesor matematiky, sokol, Miroslav Horníček do sexty   RG Židenice.

Pravil:  “dneska má TGM narozeniny, nikdo si toho  nevšimne,

KDO PLIJE PŘED MASARYKEM,

PŘED TÍM PLIVÁM JÁ“

Nikdo ho tehdy neudal.
© 2008 Parola s.r.o.